CMD368

bank
    Bạn có thể gửi tiền bằng cách:
  • Automated Teller Machine (ATM)
  • Ngân Hàng trực tuyến
  • Dịch Vụ Truy Cập
Miễn phí (0%)

Tối thiểu: 30,00
Tối đa: 10.000,00

bank

Offline

Miễn phí (0%)

Tối thiểu: 100,00
Tối đa: 25.000,00

Dựa vào cấp bậc của Thành Viên sẽ có hạn mức gửi/ rút tiền khác nhau, tuy nhiên số lần rút tiền cao nhất trong ngày là mười (3) lần.
maybank